Bodembescherming

De kwaliteit van de bodem waarin gezaaid, geplant of gepoot wordt in grote mate bepaald door de structuur van de bodem, deze onderlinge rangschikking en samenhang van gronddeeltjes is zeer belangrijk voor een optimale plantengroei.

Een goede structuur zal het water in natte perioden snel afvoeren en daarbij zorgt de capillaire werking in droge perioden voor voldoende water.

Bij een goede structuur kan via de poriën het wortelgestel van de planten zich sneller en beter ontwikkelen, wat ten goede komt aan de kwaliteit en kwantiteit van het product.

Vooral bij voorjaarsbewerking als de grond nog relatief nat is en bij het oogsten onder natte omstandigheden, wordt de structuur vaak zwaar beschadigd en duurt het weer jaren voordat deze zich hersteld heeft.

Zware tractoren en nog veel zwaardere oogstmachines die op banden een druk van wel 2500gr per cm² realiseren kunnen veel schade aanrichten aan de structuur. Met rupsen kan deze druk tot wel 60% gereduceerd worden. Rupsen zullen de bovenlaag wel indrukken maar, zullen minimale verdichting (structuurbederf) in of onder de bouwvoor achterlaten.