overname Loonbedrijf Louwerse

Januari 2023 hebben we met 

Loonbedrijf Louwerse overeenstemming 

voor overname wat betreft agrarich loonwerk.

verder zullen we samen gaan werken met 

Louwerse mest en Louwerse grondverzet.

zo staan we samen sterk voor de toekomst

en kunnen we de kwalieteit en betrouwbaarheid

in het werk blijven geven.

Terug naar overzicht