Certificaat Voedsel Kwaliteit Loonwerk behaald

Dit jaar is het certificaat Voedsel Kwaliteit Loonwerk (VKL) verplicht gesteld voor loonbedrijven met personeel. Voorheen was het Voedselveiligheid Bewijs Loonwerk (VBL) voldoende.

VKL-certificering is bedoeld voor professionele loonbedrijven die bij meerdere akkerbouwers werkzaamheden uitvoeren.

 

Het certificaat waarborgt dat loonwerkers voldoende beheersmaatregelen op het gebied van voedselveiligheid en bedrijfshygiëne nemen. Sinds 2013 zijn de normen aangepast waarmee VKL volledig voldoet aan de eisen die GLOBALG.A.P. aan het loonwerk stelt. Gecertificeerde loonwerkers worden opgenomen in de lijst van VKL-gecertificeerde loonbedrijven. Dit heeft voor de teler als voordeel dat hij niet hoeft te beschikken over een kopie van het certificaat van zijn loonwerker.

VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit EurepGap / GLOBALGAP.

 

Na uitgebreide controle door NAK-Agro hebben we eind april het certificaat behaald.

 

Klik hier om het certifcaat te bekijken of te downloaden.

Terug naar overzicht